+45 48253335, CVR:26666694 hillerod.dental@gmail.com

 

Undersøgelser viser, at 70 % af de aftryk vi, som teknikere modtager har større eller mindre fejl og mangler. Derfor denne lille artikel om hvorvidt vigtigheden er for vores endelige restaureringer. I forhold til holdbarhed, æstetik og kvaliteten. Forudsigeligheden øger patienttilfredsheden, teknikertilfredsheden, arbejdsglæden, kvaliteten af vores arbejde, og dækningsbidraget. Der skal selvfølgelig præpareres hensigtsmæssigt under hensyntagen til biologi og anatomi, materiale valg, belastningsmæssige forhold og teknikske udfordringer med mere.

Dog vil vi opridse 4 vigtige faktorer der gør sig vigtige og gældende:

  1. Lav plads, så vi kan få den rette materialetykkelse
  2. Afrund alle kanter på præparation, vi har set adskillige fraktur ved cementering, hvis afrunding ikke vFullSizeRenderar optimal
  3. Chamfer og skulder foretrækkes på alle keramiske restaureringer, dog kan det         lykkedes uden på fuldzirkon.
  4. Tag gerne stubfarve, så vi kan vælge rette materiale, da denne har stor indvirkning på farve og det  æstetiske resultat.

God dag og tak fordi du læste med.

Hillerød Dental